[vc_section][vc_row][vc_column][vc_column_text]Μέσα στο 2022 προβλέπεται ότι θα αρχίσουν να δημοσιεύονται οι πρώτες προσκλήσεις προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 ύψους 26,18 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι δράσεις θα είναι εμβληματικές και θα εστιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων.

Οι δράσεις δεν θα είναι κλαδικές, δηλαδή ανά κλάδο επιχειρήσεων, αλλά θεματικές, ώστε όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη αυτού του είδους τις επενδύσεις, να μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα.

Τα συνολικά κονδύλια του ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, ανέρχονται σε σχεδόν 26,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,9 δισ. ευρώ προέρχονται από την ΕΕ (κοινοτική συμμετοχή) και τα 5,3 δισ. ευρώ από τη χώρα μας (εθνική συμμετοχή). Tα κονδύλια θα κατανεμηθούν σε 3 βασικούς άξονες προτεραιότητας: Στις νέες επενδύσεις, στην στήριξη εταιριών από την πανδημία, αλλά και στην τόνωση της απασχόλησης και των αυτοαπασχολούμενων.

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έλαβε το «πράσινο φως» της Κομισιόν για το ΕΣΠΑ 2021-2027 και ήδη έχει ξεκινήσει η αποστολή των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων στην επιτροπή, προκειμένου να επιταχυνθεί η έγκρισή τους και να μην υπάρξει χρηματοδοτικό κενό στην αγορά μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων 2014-2020 και 2021-2027.

Οι 5 στόχοι του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

 1. ”Μια Εξυπνότερη Ευρώπη”: σχετίζεται με την προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.
 2. ”Μια πιο Πράσινη Ευρώπη”: αφορά την προώθηση της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων.
 3. ”Μια πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη”: αφορά την ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφορών.
 4. ”Μια πιο Κοινωνική Ευρώπη”: εστιάζει στο ανθρώπινο δυναμικό και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά.
 5. ”Μια Ευρώπη πιο κοντά στους Πολίτες της”: αφορά την προώθηση βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

TΑ 3 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

 • Aνταγωνιστικότητα-Eπιχειρηματικότητα-Kαινοτομία 2021-2027

Το πρώτο πρόγραμμα που αναμένεται να ενεργοποιηθεί είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Aνταγωνιστικότητα-Eπιχειρηματικότητα-Kαινοτομία 2021-2027” αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το νέο ΕΠΑνΕΚ έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και στη ταυτόχρονη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Το πρόγραμμα αποτελεί το εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα. Μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και η ανασύνταξή τους ως μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.

 • “Περιβάλλον-Eνέργεια-Kλιματική Aλλαγή” αξίας 3,5 δισ. ευρώ
 • “Yποδομές-Mεταφορών” αξίας 2,5 δισ. ευρώ

TOMEAKA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία»
 • «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»
 • «Υποδομές Μεταφορών»
 • «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
 • «Πολιτική Προστασία»
 • «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»
 • «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» (τα σημερινά προγράμματα INTERREG)
 • «Αλιεία και Θάλασσα»
 • «Τεχνική Βοήθεια»

Τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ  με σκοπό την στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις αφορούν τους εξής τομείς:

 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προβλέπεται ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής, όπως λογισμικό και συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, εξ’ αποστάσεως εργασίας, ψηφιακού γραφείου, digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κλπ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και θα λάβουν ισχυρή θέση στην αγορά. Ύψος έργου: 375 εκατομμύρια ευρώ
 2. Επιχειρησιακή εξοικονόμηση- Ενεργειακή αναβάθμισηκτιρίων και παραγωγικών διαδικασιών, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων διανομής κλπ. Στόχος των ενεργειών αυτών είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητά τους και να μειώσουν το ενεργειακό κόστος λειτουργίας τους. Έτσι, θα βελτιώσουν τη λειτουργία τους και να εξοικονομήσουν κατ’ ελάχιστον 30%. Ύψος του έργου: 450 εκατομμύρια ευρώ
 3. Ηλεκτροκίνηση: Στα πλαίσια του προγράμματος θα δημιουργηθούνσταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα (αεροδρόμια, εθνικές οδοί, σταθμοί εξυπηρέτησης οχημάτων, πρατήρια καυσίμων κα) και θα αντικατασταθούν τα ρυπογόνα επαγγελματικά οχήματα και ταξί με ηλεκτρικά. Οι επιδοτήσεις για τους σταθμούς φόρτισης περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ηλεκτρικών φορτιστών, καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Ύψος του έργου: 100 εκατομμύρια ευρώ
 4. Εκσυγχρονισμός τουριστικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα ανακαίνισης σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, βελτίωσης της απόδοσής τους και επενδύσεων σε νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μάλιστα, αφορά παρεμβάσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο Ορεινός Τουρισμός, ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας, ο Αγροτουρισμός και η Γαστρονομία και ο Καταδυτικός Τουρισμός, και στην προσβασιμότητα στις παραλίες. Ύψος έργου: 100 εκατομμύρια ευρώ
 5. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού τομέα, υποστηρίζοντας την αγορά και ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού(Xband Meteorological Radar, Telemetry & Remote-Control Stations, Unmanned Aerial Vehicle Systems, υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες και υποδομές για την ανάλυσή τους κλπ.), την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (για τη νέα ΚΑΠ, για την ασφάλιση αγροτικών προϊόντων, Management Information System για θέματα άρδευσης κ.λπ.) και τις εξαγωγικές δραστηριότητες (πλατφόρμα που διευκολύνει την έκδοση πιστοποιητικών αναγκαίων για εξαγωγές, σύστημα Business Intelligence για εισαγωγές και εξαγωγές, πύλη για την προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων). Οι επιδοτήσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και στην παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας και υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια ευρώ.
 6. Έξυπνη μεταποίηση: Μεταποιητικές επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν, προκειμένου να προμηθευτούν μηχανήματα και παραγωγικό εξοπλισμό και να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 50% και αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τέλη του 2022.
 7. Εξοικονόμηση και αφαλάτωση του νερού για επιχειρήσεις για την καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού. Ύψος έργου: 50 εκατομμύρια ευρώ
 8. Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών με εξοπλισμό, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να αυξηθούν οι εξαγωγές, καθώς και οι θέσεις εργασίας στον τομέα.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section]