Συνδρομητικές Υπηρεσίες AgroTrust

YπηρεσίεςLeader

Η Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ /CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι µια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωµένων αναπτυξιακών στρατηγικών...

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων (μικρές, μεσαίες, μεγάλες και υπό σύσταση)...

ΕΣΠΑ

Μέσα στο 2022 προβλέπεται ότι θα αρχίσουν να δημοσιεύονται οι πρώτες προσκλήσεις προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 ύψους 26,18 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων...

Εϋφυής Γεωργία

Είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας. Μπορεί να φέρει σημαντική μείωση στο κόστος αλλά και σημαντική ποιοτική και ποσοτική βελτίωση στην αγροτική παραγωγή...

Νέοι αγρότες

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης...

ΟΣΔΕ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι ένα σύστημα αποτύπωσης και καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή των παραγόμενων προϊόντων από αυτές...

Σχέδια Βελτίωσης

Τα Σχέδια Βελτίωσης παρέχουν στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό τους, στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης...

Διαβάστε περισσότερα στην σελίδα Υπηρεσίες

Τομείς δραστηριότηταςΠρωτογενής τομέας - Ζωική παραγωγή

Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων ζωικής παραγωγής. Ίδρυση, επέκταση εκσυγχρονισμός πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων. Αιγοπροβατοστάσια, βουστάσια, πτηνοτροφεία, κονικλοτροφεία, σαλιγκαροτροφεία κ.α.

Πρωτογενής τομέας - Φυτική παραγωγή

Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων φυτικής παραγωγής. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός θερμοκηπιακών μονάδων, δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων, αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων κ.α

Δευτερογενής τομέας - Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων, τυροκομείων, ελαιοτριβείων - τυποποιητηρίων ελαιολάδου, μονάδων τεμαχισμού και επεξεργασίας κρέατος, σφαγείων, οινοποιίων, συσκευαστηρίων νωπών φρούτων και λαχανικών κλπ. Ενημερωθείτε για όλες τις δράσεις.

Τουρισμός

Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού. Ενδεικτικές ενισχυόμενες δράσεις.