12 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) προκηρύσσει καθεστώτα ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές όπως αυτές προσδιορίζονται στον εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. […]