19 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Ανακοινώθηκαν οι προδημοσιεύσεις των προσκλήσεων για τις Παρεμβάσεις Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)»και Π3-70-1.6’ Ενισχύσεις […]
14 Μαΐου 2024

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023–2027». Στόχος της […]
14 Μαΐου 2024

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ / ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» […]
12 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) προκηρύσσει καθεστώτα ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές όπως αυτές προσδιορίζονται στον εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. […]