[vc_section][vc_row][vc_column][vc_column_text]ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων (μικρές, μεσαίες, μεγάλες και υπό σύσταση).

Από τον Φεβρουάριο του 2022, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος “Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη” αντικατέστησε τον υφιστάμενο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 περί ιδιωτικών επενδύσεων και θα αποτελέσει, για τα επόμενα χρόνια, το Βασικό Θεσμικό Πλαίσιο για την παροχή Κρατικών Ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας.

Βασικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι:

– Επιχορήγηση έως 70%

Η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει έως το 70% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης.

-Το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα μπορεί φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ ανά επένδυση.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση προκύπτει ανάλογα με το είδος, το μέγεθος της επιχείρησης και την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου.

 

Ο χάρτης των περιφερειακών ενισχύσεων διαμορφώνεται ώς εξής:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΑΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
70% 60% 50%
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
60% 50% 40%
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
70% 60% 50%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 60% 50% 40%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 50% 40% 30%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 60% 50% 40%
ΚΡΗΤΗ 60% 50% 40%
ΑΤΤΙΚΗ 35% (Δυτικός Τομέας Αθηνών), 45% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων) 25% (Δυτικός Τομέας Αθηνών), 35% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων) 15% (Δυτικός Τομέας Αθηνών), 25% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων)

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 1.000.000€.
 • Μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000€.
 • Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000€.
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€.

– Μορφές Ενίσχυσης

Ο νέος αναπτυξιακός θα διατηρήσει το ίδιο σύστημα με τον ν. 4399/2016 παρέχοντας ως ενίσχυση στα επενδυτικά σχέδια, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και φορολογικές απαλλαγές.

– Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στον προϋπολογισμό της επένδυσης είναι οι κάτωθι:

 • Κτιριακές Εργασίες
 • Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων
 • Ειδικές & Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας – πιστοποιήσεις,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Μισθολογικό κόστος (με υποχρεωτική αύξηση της απασχόλησης)

***Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.

 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Εισάγονται 13 νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Οι άξονες της κυβερνητικής πολιτικής στους οποίους κινούνται, συνολικά, τα καθεστώτα που περιλαμβάνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 3. Νέο Επιχειρείν
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11. Μεγάλες επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο

 Κύκλοι υποβολών

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα περιλαμβάνει τρεις σταθερούς κύκλους ανά έτος για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα γνωρίζουν ακριβώς ποιο χρονικό διάστημα θα μπορούν να καταθέτουν τα σχέδιά τους στο εκάστοτε καθεστώς του νόμου.

– Διαδικασία αξιολόγησης

Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα ανατίθεται ως προς την αξιολόγηση, την ένταξη και την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ιδιώτη ορκωτό λογιστή. Η επίβλεψη του ορκωτού θα διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Με αυτό θα εξασφαλίζεται η αδιάβλητη αξιολόγηση.

Ο χρόνος από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

– Σταθερός φορολογικός συντελεστής

Το κράτος θα εξασφαλίζει για τους επενδυτές ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή για αρκετά χρόνια.

– Έναρξη υποβολών

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων.

 

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Ίδρυση & επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.
 • Επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού αναβαθμίζονται σε κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων.
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων και glamping.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014 (Α155).
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια).
 • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας, νέων εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.).
 • Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού.

 

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι κλάδοι μεταποίησης. Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας. Επίσης, για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων διατηρείται η ισχύς της υπ’ αριθμ. 31054/12-7-2007 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

 • Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί εγκατεστημένος ισχύος μέχρι 15MW.
 • Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 • Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά με εγκατεστημένη ισχύ συστήματος. αποθήκευσης μέχρι 5MW.
 • Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με τον Ν.4342/2015 (Α’143).
 • Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασισμένα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.
 • Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασισμένων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section]