Το δίκτυο διασφάλισης ποιότητας και οργάνωσης εμπορίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) Ενημέρωσης – Διαχείρισης – Οργάνωσης AGROTRUST

Το γραφείο μελετών AGROTRUST από τα πρώτα εξειδικευμένα γραφεία γεωργικών μελετών στη χώρα με υπεύθυνο τον Γεωπόνο Msc Γ.Π.Α. μελετητή κ. Δημήτρη Βασιλόπουλο και τους συνεργάτες του , συνεχίζει τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα και δημιουργεί για πρώτη φορά ένα Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) ενημέρωσης – διαχείρισης – οργάνωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία απευθύνεται κυρίως σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και σε ομάδες παραγωγών.

Το συνδρομητικό αυτό club αποτελείται από 3 επίπεδα.

Τρίτο Επίπεδο - Το δίκτυο διασφάλισης ποιότητας και οργάνωσης εμπορίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Εκτός των υπηρεσιών που παρέχονται από το Α) και Β) επίπεδο το Γ) επίπεδο αφορά υπηρεσίες πιστοποίησης ποιότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων, υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα αγορών, εξαγωγών και προώθησης προϊόντων.

Συγκεκριμένα το επιτελείο του γραφείου μας πρόκειται να αναλάβει την μελέτη, εφαρμογή, πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης με βάση διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα, με αποτέλεσμα την παραγωγή πιστοποιημένων επώνυμων ποιοτικών προϊόντων που θα μπορούν να βρούν διέξοδο στην αγορά.

Επιπλέον παρέχονται νομικές συμβουλές σε θέματα αγορών-πωλήσεων, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια, και δίνεται η δυνατότητα της προώθησης των προϊόντων της εκμετάλλευσης σε αγορές του εξωτερικού ή του εσωτερικού.

 

Το κόστος της συνδρομής διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο του δικτύου και έχει ετήσια ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Το δίκτυο οργάνωσης και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) Ενημέρωσης – Διαχείρισης – Οργάνωσης AGROTRUST

Το γραφείο μελετών AGROTRUST από τα πρώτα εξειδικευμένα γραφεία γεωργικών μελετών στη χώρα με υπεύθυνο τον Γεωπόνο Msc Γ.Π.Α. μελετητή κ. Δημήτρη Βασιλόπουλο και τους συνεργάτες του , συνεχίζει τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα και δημιουργεί για πρώτη φορά ένα Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) ενημέρωσης – διαχείρισης – οργάνωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία απευθύνεται κυρίως σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και σε ομάδες παραγωγών.

Το συνδρομητικό αυτό club αποτελείται από 3 επίπεδα.

Δεύτερο Επίπεδο - Το δίκτυο οργάνωσης και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Εκτός των υπηρεσιών που παρέχονται από το Α) επίπεδο, το Β) επίπεδο αφορά επιπλέον υπηρεσίες οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Συγκεκριμένα το επιτελείο του γραφείου μας πρόκειται να αναλάβει την καταχώρηση όλων των παραστατικών εισροών και εκροών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των μελών σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Έτσι ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης σε συνεργασία με το αρμόδιο στέλεχος της επιχείρησης θα μπορεί να έχει σαφή εικόνα των εξόδων του ανά κατηγορία δαπάνης με αποτέλεσμα την δυνατότητα έγκυρης και έγκαιρης κοστολόγησης των προϊόντων που παράγει. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να δίνει αποτελέσματα οποτεδήποτε ζητηθούν σε μορφή πίνακα ή διαγραμμάτων και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

 

Το κόστος της συνδρομής διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο του δικτύου και έχει ετήσια ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Συνδρομητικό Δίκτυο

Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) Ενημέρωσης – Διαχείρισης – Οργάνωσης AGROTRUST

Το γραφείο μελετών AGROTRUST από τα πρώτα εξειδικευμένα γραφεία γεωργικών μελετών στη χώρα με υπεύθυνο τον Γεωπόνο Msc Γ.Π.Α. μελετητή κ. Δημήτρη Βασιλόπουλο και τους συνεργάτες του , συνεχίζει τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα και δημιουργεί για πρώτη φορά ένα Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) ενημέρωσης – διαχείρισης – οργάνωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία απευθύνεται κυρίως σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και σε ομάδες παραγωγών.

Το συνδρομητικό αυτό club αποτελείται από 3 επίπεδα.

Α) Το δίκτυο ενημέρωσης μελών.

Αφορά μια υπηρεσία στοχευμένης , εξατομικευμένης , έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης από το επιτελείο του γραφείου μας προς τα μέλη – συνδρομητές του.

Η ενημέρωση αφορά σε πληροφορίες σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα που πρόκειται να προκηρυχθούν , σε υποχρεώσεις των μελών σχετικά με την υλοποίηση παλαιότερων προγραμμάτων , σε νέες τάσεις και προοπτικές του κλάδου και πολλά άλλα.

Συγκεκριμένα τα μέλη του δικτύου θα λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες απόλυτα συμβατές με τις δραστηριότητες, τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες τους. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται τόσο με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο των μελών, όσο και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Το γραφείο μας είναι σε θέση να ενημερώνεται άμεσα για οτιδήποτε συμβαίνει στον χώρο μας, να φιλτράρει τις πληροφορίες και να τις μεταφέρει αυτόματα στους πελάτες του ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης τους . Το κάθε μέλος θα συμπληρώνει ένα εγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο θα αποτυπώνεται ο βαθμός ενδιαφέροντός του σχετικά με τις κατηγορίες δράσεων για τις οποίες επιθυμεί να ενημερώνεται

Β) Το δίκτυο οργάνωσης και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Εκτός των υπηρεσιών που παρέχονται από το Α) επίπεδο, το Β) επίπεδο αφορά επιπλέον υπηρεσίες οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Συγκεκριμένα το επιτελείο του γραφείου μας πρόκειται να αναλάβει την καταχώρηση όλων των παραστατικών εισροών και εκροών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των μελών σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Έτσι ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης σε συνεργασία με το αρμόδιο στέλεχος της επιχείρησης θα μπορεί να έχει σαφή εικόνα των εξόδων του ανά κατηγορία δαπάνης με αποτέλεσμα την δυνατότητα έγκυρης και έγκαιρης κοστολόγησης των προϊόντων που παράγει. Η εφαρμογή θα μπορεί να δίνει αποτελέσματα οποτεδήποτε ζητηθούν σε μορφή πίνακα ή διαγραμμάτων και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Γ) Το δίκτυο διασφάλισης ποιότητας και οργάνωσης εμπορίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Εκτός των υπηρεσιών που παρέχονται από το Α) και Β) επίπεδο το Γ) επίπεδο αφορά υπηρεσίες πιστοποίησης ποιότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων, υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα αγορών, εξαγωγών και προώθησης προϊόντων.

Συγκεκριμένα το επιτελείο του γραφείου μας πρόκειται να αναλάβει την μελέτη, εφαρμογή, πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης με βάση διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα, με αποτέλεσμα την παραγωγή πιστοποιημένων επώνυμων ποιοτικών προϊόντων που θα μπορούν να βρούν διέξοδο στην αγορά.

Επιπλέον θα παρέχονται νομικές συμβουλές σε θέματα αγορών-πωλήσεων, θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια, και θα δίνεται η δυνατότητα της προώθησης των προϊόντων της εκμετάλλευσης σε αγορές του εξωτερικού ή του εσωτερικού.

 

Το κόστος της συνδρομής διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο του δικτύου και έχει ετήσια ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Δίκτυο Ενημέρωσης Μελών

Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) Ενημέρωσης – Διαχείρισης – Οργάνωσης AGROTRUST

Το γραφείο μελετών AGROTRUST από τα πρώτα εξειδικευμένα γραφεία γεωργικών μελετών στη χώρα με υπεύθυνο τον Γεωπόνο Msc Γ.Π.Α. μελετητή κ. Δημήτρη Βασιλόπουλο και τους συνεργάτες του , συνεχίζει τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα και δημιουργεί για πρώτη φορά ένα Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) ενημέρωσης – διαχείρισης – οργάνωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία απευθύνεται κυρίως σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και σε ομάδες παραγωγών.

Το συνδρομητικό αυτό club διαρθρώνεται σε 3 επίπεδα.

Πρώτο Επίπεδο - Το δίκτυο εξατομικευμένης ενημέρωσης μελών.

Αφορά μια υπηρεσία στοχευμένης , εξατομικευμένης , έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης από το επιτελείο του γραφείου μας προς τα μέλη – συνδρομητές του.

Η ενημέρωση αφορά σε πληροφορίες σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα που πρόκειται να προκηρυχθούν , σε υποχρεώσεις των μελών σχετικά με ήδη υλοποιούμενα προγράμματα , σε νέα της αγοράς σχετικά με την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση γεωργικών προιόντων,  σε νέες τάσεις και προοπτικές του κλάδου και πολλά άλλα.

Συγκεκριμένα τα μέλη του δικτύου λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες απόλυτα συμβατές με τις δραστηριότητες, τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες τους. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται τόσο με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο των μελών, όσο και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Το γραφείο μας είναι σε θέση να ενημερώνεται άμεσα για οτιδήποτε νέο συμβαίνει στον χώρο μας, να φιλτράρει τις πληροφορίες και να τις μεταφέρει αυτόματα στους πελάτες του ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησής τους . Το κάθε μέλος συμπληρώνει ένα εγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο αποτυπώνεται ο βαθμός ενδιαφέροντός του σχετικά με τις κατηγορίες δράσεων για τις οποίες επιθυμεί να ενημερώνεται.

Επιπλέον των παραπάνω παροχών τα μέλη του δικτύου θα έχουν το δικαίωμα χρήσης του οργανωμένου γραφείου απαντήσεων σε ερωτήματα του τομέα ενδιαφέροντός τους. Πρόκειται για τη λειτουργία HELP DESK μέσω του οποίου  τα μέλη θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν έγκυρες απαντήσεις έγκαιρα και μέσα από την μακροχρόνια και εξιδεικευμένη πορεία των στελεχών της επιχείρησης. 

 

Το κόστος της συνδρομής διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο του δικτύου και έχει ετήσια ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Ναύπλιο

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  27520 29727
  27520 29728
 6948729691
 Παραλιακή οδός Ναυπλίου-Νέας Κίου-21100 Ναύπλιο

   

Νεμέα

 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 27460 20000
 27460 20000
 6944338266
Παπακωνσταντίνου 81 Β - 20500 Νεμέα