Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑ Εμπόριο Εστίαση Εκπαίδευση

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας)
στους τομείς: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €
Επιδότηση 50%

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν
τις παρακάτω πορϋποθέσεις:
 να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων
 να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές
χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του
Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα
δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3)
αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής
υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’
ελάχιστον:
• 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο
του λιανικού εμπορίου,
• 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
• 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής
μέριμνας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες
 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100%
του επενδυτικού σχεδίου
Παρεμβάσεις για:
• εξοικόνομηση ενέργειας
• αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
• διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100%
του επενδυτικού σχεδίου
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
• εξοικονόμηση ενέργειας
• αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
στους χώρους της επιχείρησης
 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
 Μεταφορικά μέσα
• μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού
σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
• έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής
μέριμνας
 Ψηφιακή Προβολή
 Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του
επενδυτικού σχεδίου.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του
εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της
επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Έναρξη: 6 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη: 19 Απριλίου 2019 Περίοδος Υποβολών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Βασιλόπουλος Δημήτρης και Συνεργάτες 2752029727
www.agro-trust.gr

Ναύπλιο

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  27520 29727
  27520 29728
 6948729691
 Παραλιακή οδός Ναυπλίου-Νέας Κίου-21100 Ναύπλιο

   

Νεμέα

 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 27460 20000
 27460 20000
 6944338266
Παπακωνσταντίνου 81 Β - 20500 Νεμέα