Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) Ενημέρωσης – Διαχείρισης – Οργάνωσης AGROTRUST


Το γραφείο μελετών AGROTRUST από τα πρώτα εξειδικευμένα γραφεία γεωργικών μελετών στη χώρα με υπεύθυνο τον Γεωπόνο Msc Γ.Π.Α. μελετητή κ. Δημήτρη Βασιλόπουλο και τους συνεργάτες του , συνεχίζει τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα και δημιουργεί για πρώτη φορά ένα Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) ενημέρωσης – διαχείρισης – οργάνωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία απευθύνεται κυρίως σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και σε ομάδες παραγωγών.

Το συνδρομητικό αυτό club διαρθρώνεται σε 3 επίπεδα.

Δεύτερο Επίπεδο - Το δίκτυο οργάνωσης και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων


Εκτός των υπηρεσιών που παρέχονται από το Α) επίπεδο, το Β) επίπεδο αφορά επιπλέον υπηρεσίες οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Συγκεκριμένα το επιτελείο του γραφείου μας πρόκειται να αναλάβει την καταχώρηση όλων των παραστατικών εισροών και εκροών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των μελών σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Έτσι ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης σε συνεργασία με το αρμόδιο στέλεχος της επιχείρησης θα μπορεί να έχει σαφή εικόνα των εξόδων του ανά κατηγορία δαπάνης με αποτέλεσμα την δυνατότητα έγκυρης και έγκαιρης κοστολόγησης των προϊόντων που παράγει. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να δίνει αποτελέσματα οποτεδήποτε ζητηθούν σε μορφή πίνακα ή διαγραμμάτων και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Το κόστος της συνδρομής διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο του δικτύου και έχει ετήσια ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.