Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) Ενημέρωσης – Διαχείρισης – Οργάνωσης AGROTRUST


Το γραφείο μελετών AGROTRUST από τα πρώτα εξειδικευμένα γραφεία γεωργικών μελετών στη χώρα με υπεύθυνο τον Γεωπόνο Msc Γ.Π.Α. μελετητή κ. Δημήτρη Βασιλόπουλο και τους συνεργάτες του , συνεχίζει τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα και δημιουργεί για πρώτη φορά ένα Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) ενημέρωσης – διαχείρισης – οργάνωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία απευθύνεται κυρίως σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και σε ομάδες παραγωγών.

Το συνδρομητικό αυτό club διαρθρώνεται σε 3 επίπεδα.

Πρώτο Επίπεδο - Το δίκτυο εξατομικευμένης ενημέρωσης μελών


Αφορά μια υπηρεσία στοχευμένης , εξατομικευμένης , έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης από το επιτελείο του γραφείου μας προς τα μέλη – συνδρομητές του.

Η ενημέρωση αφορά σε πληροφορίες σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα που πρόκειται να προκηρυχθούν , σε υποχρεώσεις των μελών σχετικά με ήδη υλοποιούμενα προγράμματα , σε νέα της αγοράς σχετικά με την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση γεωργικών προιόντων, σε νέες τάσεις και προοπτικές του κλάδου και πολλά άλλα.

Συγκεκριμένα τα μέλη του δικτύου λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες απόλυτα συμβατές με τις δραστηριότητες, τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες τους. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται τόσο με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο των μελών, όσο και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Το γραφείο μας είναι σε θέση να ενημερώνεται άμεσα για οτιδήποτε νέο συμβαίνει στον χώρο μας, να φιλτράρει τις πληροφορίες και να τις μεταφέρει αυτόματα στους πελάτες του ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησής τους . Το κάθε μέλος συμπληρώνει ένα εγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο αποτυπώνεται ο βαθμός ενδιαφέροντός του σχετικά με τις κατηγορίες δράσεων για τις οποίες επιθυμεί να ενημερώνεται.

Επιπλέον των παραπάνω παροχών τα μέλη του δικτύου θα έχουν το δικαίωμα χρήσης του οργανωμένου γραφείου απαντήσεων σε ερωτήματα του τομέα ενδιαφέροντός τους. Πρόκειται για τη λειτουργία HELP DESK μέσω του οποίου τα μέλη θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν έγκυρες απαντήσεις έγκαιρα και μέσα από την μακροχρόνια και εξιδεικευμένη πορεία των στελεχών της επιχείρησης.

Το κόστος της συνδρομής διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο του δικτύου και έχει ετήσια ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.