Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) Ενημέρωσης – Διαχείρισης – Οργάνωσης AGROTRUST


Το γραφείο μελετών AGROTRUST από τα πρώτα εξειδικευμένα γραφεία γεωργικών μελετών στη χώρα με υπεύθυνο τον Γεωπόνο Msc Γ.Π.Α. μελετητή κ. Δημήτρη Βασιλόπουλο και τους συνεργάτες του , συνεχίζει τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα και δημιουργεί για πρώτη φορά ένα Συνδρομητικό CLUB (δίκτυο) ενημέρωσης – διαχείρισης – οργάνωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία απευθύνεται κυρίως σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και σε ομάδες παραγωγών.

Το συνδρομητικό αυτό club διαρθρώνεται σε 3 επίπεδα.

Τρίτο Επίπεδο - Το δίκτυο διασφάλισης ποιότητας και οργάνωσης εμπορίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων


Εκτός των υπηρεσιών που παρέχονται από το Α) και Β) επίπεδο το Γ) επίπεδο αφορά υπηρεσίες πιστοποίησης ποιότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων, υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα αγορών, εξαγωγών και προώθησης προϊόντων.

Συγκεκριμένα το επιτελείο του γραφείου μας πρόκειται να αναλάβει την μελέτη, εφαρμογή, πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης με βάση διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα, με αποτέλεσμα την παραγωγή πιστοποιημένων επώνυμων ποιοτικών προϊόντων που θα μπορούν να βρούν διέξοδο στην αγορά.

Επιπλέον παρέχονται νομικές συμβουλές σε θέματα αγορών-πωλήσεων, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια, και δίνεται η δυνατότητα της προώθησης των προϊόντων της εκμετάλλευσης σε αγορές του εξωτερικού ή του εσωτερικού.

Το κόστος της συνδρομής διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο του δικτύου και έχει ετήσια ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.